• 17.10.21
  • חי בלילה

    הפתעה לנחשף באולפן

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: שיחה צפופה עם המודח הראשון מ"הזמר במסכה", המשך מאבק...

    חי בלילה