02:13מתוך עונה 909.07.11

לידור סולטן - אתמול היית שונה

כוכב נולד

כוכב נולד בשלב מבחן הזהה

כוכב נולד