05:00מתוך עונה 726.07.09

"זמר שלוש התשובות" של ראם כהן ומורן מזוז

כוכב נולד

כוכב נולד