09:28מתוך עונה 509.09.08

"לא באתי לנצח אף אחד"

כוכב נולד

כוכב נולד