01:40מתוך עונה 419.09.08

נדב שר את "צליל מכוון"

כוכב נולד

כוכב נולד