• 16.01.22
  • גלית ויואב

    כובשת את אנטארקטיקה

    הישראלית שטיפסה על האוורסט כבשה גם את אנטארקטיקה, מיכל דליות, "סופר נני", בראיון על משפחה...

    לוגו ישראל עכשיו עם גלית ויואב