08:0219.02.22

אלה לי להב מתכוננת לגיוס

ערב טוב עם גיא פינס

ומדברת על הקושי להתמודד עם מסגרת חדשה

ערב טוב עם גיא פינס