• עונה 3
  • פרק 2
  • 30.03.22
  • כפולים

    חשוד חדש

    אדם חשוד מתגנב למחלקה הסגורה של הפצועים, קורין בהלם מהפיצוץ בחדרו של דידייה, איתן חושד...

    לוגו כפולים 3