• 29.05.23
  • שקיעת המדבר

    איפה המשילות?

    חצי שנה אחרי - גלעד שלמור חזר לפזורה הבדואית כדי לבדוק מה השתנה

    לוגו שקיעת המדבר