04:54מתוך עונה 103.09.18

מי יקבל את כרטיס הכניסה השני לגמר?

אביב או אייל

מתוך "אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל