03:11מתוך עונה 108.08.18

המתמודדים שלא עברו למבחן הקהל

אביב או אייל

מתוך: "אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל