01:49מתוך עונה 109.07.18

הכירו את מצדה איש ימיני

אביב או אייל

מתוך: "אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל