02:24מתוך עונה 108.07.18

מצדה איש ימיני – Someone like you

אביב או אייל

הביצוע שלא שודר ב"אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל