02:52מתוך עונה 117.07.18

הכירו את אדם פז

אביב או אייל

מתוך: "אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל