02:32מתוך עונה 107.08.18

מורג דרחי – לא קל

אביב או אייל

הביצוע שלא שודר ב"אביב או אייל – מי ימצא את תגלית השנה"

אביב או אייל