03:58
  • מתוך עונה 2
  • 09.09.08
  • עדי מנסה את "הבני-ברק שיק"

    מה זה השטויות האלה?!

    מה זה השטויות האלה?! שיטת אשכנזי