האם מיכאל הוא סטיית התקן שתתאים למעיין?

לוגו גנרי 12 פלוס