"אם הייתי רואה אותה ברחוב הייתי ממשיך ללכת"

לוגו גנרי 12 פלוס