• עונה 4
  • פרק 9
  • 08.09.13
  • עבודה ערבית

    פייסבוק

    בעוד בושרה מאושפזת בבית החולים, מאיה המתבגרת עושה לאמג'ד חיים קשים. הוא מחליט לפקח עליה...

    עבודה ערבית