• עונה 1
  • 09.03.10
  • חומר טוב

    פרק 7

    מחפשים חומר טוב? קטעים קומיים חדשים לקנייה? חברי התכנית יצפו בחומרים שיביאו אליהם אנשים...

    חומר טוב