>> ביג נו נו: יש דברים שלא עושים בעיצוב הבית. למשל זה