התרגשות בעולם האסטרונומיה. ניתוח הנתונים האחרונים שנשלחו של טלסקופ החלל של נאס"א, קפלר - טלסקופ שמשימתו היא לחפש כוכבי לכת לאכלוס עתידי - העלה שכוכבים דמויי כדור הארץ מקיפים אחד מתוך חמישה כוכבים דמויי-שמש בגלקסיה. הנתונים אותם סיפק הטלסקופ, אשר זאת הייתה משימתו האחרונה לפני שיצא לגמלאות, יוצרים כמות נתונים אדירה ושנים של עבודה למדענים, ומרגשים מומחים רבים ברחבי העולם.

טלסקופ קפלר
מי יהיה הכוכב הבא? | צילום: nasa

הנתונים שהתקבלו מבוססים על דגימה קטנה של הגלקסיה שלנו, שנועדה לזהות כוכבי לכת מסביב לכוכבים אחרים. רגע של ריכוז, קצת מספרים: הטלסקופ הצליח לזהות יותר מ-3,500 כוכבים שדומים לכדור הארץ. אבל מדובר, כאמור, בהרבה יותר– כתוצאה מ- 20 מיליארד כוכבים דמויי שמש שזוהו בשביל החלב, יש פוטנציאל למיליארדי כוכבי לכת מקבילים בתנאים לכדור הארץ בגלקסיה שלנו. למעשה, קיים סיכוי שהכוכב דמוי כדור הארץ הקרוב אלינו נמצא 12 שנות אור בלבד מאיתנו – יחסית קרוב, כשמדברים על המרחקים בחלל.

העובדה שכל כוכב חמישי מכיל כוכב לכת הדומה לכדור הארץ היא נתון מאוד משמעותי לחוקרי נאס"א, שצריכים להבין את סדרי הגודל והמרחקים. כך יוכלו להתמקד ולהתכוונן במשימות החלל הבאות, לקבוע את גודל הטלסקופ הבא (קפלר כאמור יצא משימוש), ולצלם תמונה אמיתית של כוכבי הלכת המדוברים.

הסרטון הבא מסביר כיצד הגיעו למסקנה המרעישה בנאס"א:

(מקור 1) (מקור 2)