בריאות
דברים שעוברים לי בראש

מחשבות על נפש, טכנולוגיה וכל הדברים שביניהם: הפסיכיאטר ירדן לווינסקי כותב על דיכאון, הפרעות פסיכולוגיות שונות ודרכי טיפול בתחום בריאות הנפש