בריאות
  1. טלי אדלר

  2. חליל יחיא

  3. אתי רוזנברג

  4. אורית הרשטוק

  5. וורקנש זהבה יעקב

  6. ירדנה חלף

  7. יוסף שייני

  8. מיכאל יגודייב