אוכל
אוכל טוב

כבד קצוץ של שמיל הולנדר

גרסה מלכותית במיוחד

| מצעד האוכל הישראלי | פורסם  10:21