אוכל
אוכל טוב

דפינה – חמין מצרי

המתכון של יהודי מצרים לצ'ונט

| מועצת הבקר והחלב | פורסם  13:07 
חמין (תמונת AVI: דרך אוכל, דרך האוכל)
תמונת AVI: דרך אוכל, דרך האוכל