צפו בשלי יחימוביץ' (תמונת AVI: חדשות)
נאבקת נגד המסמך. יחימוביץ' | תמונת AVI: חדשות

לאחר שכבר עשתה זאת לפני כחודש, מפרסמת היום חברת הכנסת שלי יחימוביץ' את המסמך הסופי של חוק ההסדרים.

"הישר ממכבש הדפוס אנחנו מביאים לכם לפני כולם את המסמך החדש והסופי של החלטות הממשלה בעניין התקציב וחוק ההסדרים כפי שהתקבלו סופית אחרי הסעיפים שירדו בליל ההצבעה", כותבת יחימוביץ' באתרה. "זה מסמך קשה עם החלטות בלתי אפשריות, חלק מסעיפיו הם לביצוע מיידי, וחלק אחר, זה שטעון חקיקה, יהפוך לחוק ההסדרים שיובא לכנסת, ועדיין אפשר להיאבק עליו. המסמך עדיין לא כולל את סעיפי עסקת החבילה בין ההסתדרות, המעסיקים והממשלה".

הטיוטה החדשה כוללת גזירות חדשות, בראש ובראשונה, הגדלת הפרשות מעסיק לביטוח הלאומי ב-0.4%, מהלך שצפוי להניב לקופת המדינה כמיליארד שקלים. גורמים באוצר אישרו את קיום סעיף זה בגרסה המעודכנת. מהלך שכזה צפוי להכביד על עלויות החברות ומהווה בפועל מעין "העלאה במס חברות".

בחוברת המעודכנת נכללת עסקת החבילה שסוכמה עם ההסתדרות והתעשיינים. כמו כן, מופיעה בטיוטה החדשה חבילת מס חדשה הכוללת:

העלאת מע''מ והטלת מע''מ על פירות וירקות.

העלאת התקרה לחישוב המס השולי מכ-40 אלף ל-60 אלף שקל.

הטלת מס על שימוש במים בסך 20 שקלים למ''ק עקב המשבר הקיים.

הצעה להעלאת תעריפי הארנונה.

כדי להקל על העומס בבתי הסוהר מוצע לשחרר אסירים פחות מסוכנים ולעקוב אחריהם באמצעות מכשירים אלקטרוניים.

עוד הוצע להפחית ב-1% את מספר העובדים בשירות המדינה, לרבות בביטוח הלאומי, שירות התעסוקה וברשויות המקומיות. גזירה נוספת לעובדי המדינה השוהים בחו''ל: תקציבי הוצאות נסיעה והשייה יקוצצו ב-25%. גם מספר עובדי הקבע השוהים בחו''ל יקוצץ ב-30%.

הטיוטה כוללת פרק שלם המתייחס למאבק בעובדים הזרים. לפי הטיוטה, ענף הבנייה ינוקה מכל העובדים הזרים עד 1.1.2012.

מכסת ההיתרים המרבית להעסקת עובדים זרים בענף הבניין תופחת בהדרגה: 8,000 החל מ-1.10.2009; 5,000 החל מ-1.1.2010; 2,000 החל מ-1.1.2011; ואילו מיום 1.1.2012 יוקצו היתרי העסקה לעובדים זרים בענף הבניין רק להעסקת מומחי חוץ.

המאבק יתפשט גם למסעדות האתניות ברחבי הארץ, המעסיקות שפים זרים. נקבע, כי תהיה רצפת שכר של 12,000 שקל בחודש לשפים אלה, ככל הנראה כדי להרתיע את מעסיקיהם מהמשך העסקתם.