כסף
1 null 0
{"makoCatDFP": {"cust_params":{"LEVEL4":"News_country","deviceid":"%DEVICE_ID%", "appid":"%APP_ID%", "devicetype":"%DEVICE_TYPE%", "advertiserId":"%ADVERTISER_ID%", "MAKOPAGE":"%GUID%", "bundleId":"%PRODUCT_BUNDLE_ID%", "payinguser":"%IS_PAYING_USER%", "paidContent":"%IS_PAID_CONTENT%", "makoHN":"%HOUSE_NUMBERS%", "version":"%VERSION%", "language":"%LANGUAGE%", "carrier":"%CARRIER%", "locale":"%LOCALE%", "pushTrigger":"%PUSH_TRIGGER%", "deviceModel":"%DEVICE_MODEL%", "osType":"%OS_TYPE%", "osVersion":"%OS_VERSION%", "pushTags":"%PUSH_TAGS%", "location_sub_campaign" :"%LOCATION_SUB_CAMPAIGN%", "video_from_time":"%VIDEO_FROM_TIME%", "random_number":"%RANDOM_NUMBER%"},"iu":"/242748299/mako_mobile/news/News_country/" },"adsEnabled":"true","media":[{"url":"http://makostore-vh.akamaihd.net/i/SHORT/CH22_NEWS/2020/04/20shara_oga_vtr2_n20200430_v1/20shara_oga_vtr2_n20200430_v1_,550,.mp4.csmil/master.m3u8","cdn":"AKAMAI","format":"AKAMAI_HLS","mimeType":"application/x-mpegURL","cdnLB":"60","isLive":"false"},{"url":"https://makostore-hd.ctedgecdn.net/Makostore-Vod/_definst_/amlst:http/SHORT/CH22_NEWS/2020/04/20shara_oga_vtr2_n20200430_v1/20shara_oga_vtr2_n20200430_v1_,550,.mp4/playlist.m3u8","cdn":"CASTTIME","format":"CASTTIME_HLS","mimeType":"application/x-mpegURL","cdnLB":"40","isLive":"false"}],"advMedia":[],"videoDetails":{ "bookmarks": [], "creators": [], "defaultAspectRatio": "16:9", "desc": "", "directLink": "https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-b981a6861bcc171027.htm", "duration": "00:03:06", "episodeNumber": "", "extraParams": "playSuggestItemAfterClip=0", "gemiusCategory": "news", "guid": "60cdfb5da7cc1710VgnVCM100000700a10acRCRD", "hasAds": true, "isVod": false, "noAdsDuration": 186, "numViews": 46708, "onDemand": true, "picUrl": "", "picUrl2": "https://img.mako.co.il/2020/04/30/in_shara_lev.mxf_1_c.jpg", "picUrl5": "https://img.mako.co.il/2020/04/30/in_shara_lev.mxf_1_c.jpg", "picUrlF": "https://img.mako.co.il/2020/04/30/in_shara_lev.mxf_1_f.jpg", "picUrlI": "https://img.mako.co.il/2020/04/30/in_shara_lev.mxf_1_i.jpg", "picUrlIreduced": "https://img.mako.co.il/2020/04/30/in_shara_lev.mxf_1_I_reduced.jpg", "programDuration": 0, "programName": "", "programStartDate": 0, "rank": 0, "ratingEndDate": 0, "season": "", "sharingLimit": "", "showShare": true, "subtitles": [], "tagMap": {}, "title": "מה חושבים השפים על עוגת הביסקוויטים של שרה?", "username": "", "vidId": 2, "videoAudioSwitch": "video", "videoOverlays": [] },"nextEpisode":{}}