MAIMONS
חופש
שאלות באוויר

מה קורה אם ברק פוגע במטוס? לאן הצרכים שלנו הולכים? ולמה יש חורים קטנים על החלונות שבמטוס? כל התשובות לכל השאלות ששאלתם את עצמכם לגבי טיסות ומטוסים.

...טוען
1 null 2