mako nights
לימודים וקריירה
מנהלים בכירים מדברים על הבית

מיכל איסט אלון, יועצת למשפחות החוקרת את הקשרים הבית וסביבות העבודה, משוחחת עם מנהלים בכירים בעמק הסיליקון על האיזון בין קריירה ומשפחה

1 null 1