ushops
חדשות
חדשות

שר האוצר לפיד על הנמלים ומשבר IDB

שר האוצר יאיר לפיד מתייחס בראיון מיוחד לרפורמה בנמלים ולאיומי השביתה האפשריים של ההסתדרות ולמשבר בקונצרן IDB של נוחי דנקנר

ushops