fun run
חדשות
חדשות

על הקשר בין טכנולוגיה ואמנות

על הקשר בין אומנות לטכנולוגיה כבר דובר. ביריד "צבע טרי" שמו את השידוך המעניין הזה במרכז הבמה. מה אפשר יהיה לראות שם?

weshoes