MAIMONS
חדשות
חדשות

פרס: "מדינה דו לאומית נגד חזון הרצל"

הניסיון לחדש את תהליך השלום: אחרי חילופי מסרים בין ירושלים ורמאללה, מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי מגיע שוב לאזור כדי לקבל תשובות. לקראת בואו חידדו הצדדים את המסרים. בצד הישראלי – גם נתניהו וגם פרס גייסו את חוזה המדינה כדי לומר שישראל אינה רוצה מדינה דו לאומית ויש צורך בהסדר – פרס מהצד האופטימי ונתנ

smartair