כל המתכונים, המתמודדים והשופטים מתוך התכנית מאסטר שף