SAMSUNG
נשים
נשים

תגידו מזל טוב לשגיא ומור

הם הכירו באתר היכרויות, וכעבור חמישה שבועות הוא כבר הציע, תוך כדי סידור המצעים לקראת שינה. עוד רגע הם מתחת לחופה, ולא נותר לנו אלא לברך אותם

mako | פורסם 13/10/10 10:35