אידית מורנו היא בעלת  המרכז לקוסמטיקה ברמת גן  "בוניטה"