MAKO
נשים
נשים

מסרגה אחת: סריגת עמוד רגיל

הבסיס של סריגת הקרושה הוא עמוד רגיל. זה מתחיל עם שלוש לולאות, ממשיך עם שתיים ומסתיים עם לולאה אחת. אבל עזבי אותך ממילים – הרבה יותר קל פשוט לראות איך עושים את זה

שרון יצחקי | mako | פורסם 17/09/08 19:21