ביום 1.2.18 פורסמה באתר "מאקו" כתבה, תחת הכותרת "התיכון שבו מורים שוכבים עם תלמידות".  בכתבה זו, שהתייחסה לבית הספר "תלמה ילין", נזכרו מספר מורים בהקשרים שונים, הנוגעים ליחסים בין מורים לתלמידים.

בין יתר המורים, נזכר שמו של בועז ארד.

יממה לאחר פרסום הכתבה, שם בועז ארד קץ לחייו.

כתבי ועובדי מאקו וקשת, משתתפים בצער בני משפחתו של בועז ארד ומצרים מאד על הטרגדיה שאירעה להם.

אין כל ספק שבועז ארד היה אמן גדול, מורה שחינך דורות רבים של אמנים, אדם בעל רגישות שהיה מוערך מאד על ידי תלמידיו וחבריו למקצוע, ואהוב על ידי רבים מהם.

בעקבות פניית משפחתו של בועז ארד ובמסגרת רצון "מאקו" ו"קשת" לבקר את עצמן ולהפיק לקחים באופן ענייני, נערכה על ידי "מאקו" ו"קשת" בדיקה חוזרת של הכתבה, של הטענות שהועלו בה, ושל דרך הצגתן.

בעקבות הבדיקה החוזרת, הגיעו "מאקו" ו"קשת" לתובנות הבאות:

בכל הנוגע לבועז ארד, הכתבה פורסמה על סמך טענות שהועלו בפני הכתבת, והנוגעות ליחסים בהסכמה שהתרחשו לפני למעלה מ-25 שנים, עת היה בועז ארד בשנות השלושים לחייו.

לא נטען בכתבה ולא הייתה כל כוונה לטעון כי מיוחסים לבועז ארד יחסים אסורים בהווה, או כי מיוחס לו מעשה כלשהו שנעשה בכפייה או שלא בהסכמה על ידיו בכל תקופה שהיא.

אם הובן אחרת מכותרת הכתבה או מתוכנה, אנו מצרים על כך.