דעות
יובל סמו

לא מספיק סבלנו את יובל סמו בארץ נהדרת, עכשיו הוא גם פתח בלוג? נו יופי