CES
דיבור ישיר
דיבור ישיר

תנועת החרות

אמנם אני ציניקן מריר, ובכל זאת רעננה אותי הידיעה שיוזמי מאבק האוהלים של הקיץ מיסדו את תנועתם, "ב' זה אוהל", שאין סיבה שלא תהיה גם תנועתנו. לא יעלה על הדעת שבעקבות הקיץ הזה והלקחים שלמדנו בו לא יחול שינוי, למרות עמדתה האיתנה של ממשלת נתניהו נגד הטבת מצבו של העם

יובל בן-עמי | mako | פורסם 27/12/11 15:16