ushops
דיבור ישיר
דיבור ישיר

עשו לביתם, וימשיכו לעשות

מה משותף ליעקב פרי, הרכש הביטחוני של יאיר לפיד ולשלמה מעוז, הרכש הכלכלי של נתניהו? שניהם מגיעים אחרי שעשו הון במגזר הפרטי, ושניהם טוענים שהם לא באמת רוצים להצטרף לפוליטיקה. מה הפלא שקשה להאמין שהם ידאגו הפעם לציבור ולא לחברים העשירים שלהם?

ליאורה רוזנפלד-סופר | mako | פורסם 05/11/12 07:00 
יושופס