ולנוחותכם (ובזבוז הזמן שלכם), קבלו את הפרק המלא בהשתתפותו של ליאון רוזנברג, ששודר לראשונה בחודש מאי, 1991 -

פתרונות:

שאלה 1 - צרות עין, שאלה 2 - כסדים, שאלה 3 - בורלא, שאלה 4 -נומיסמטיקה, שאלה 5 - נר, נרון, שאלה 6 - סיימון, ניל סיימון, שאלה 7 - חצובה, שאלה 8 - צ'כוב, שאלה 9 - הולנדי, שאלה 10 - חומייני, שאלה 11 - יריב