בתחקיר מקיף של "יצאת צדיק"  ששודר ב"קשת" ב-23/7 חיפש חיים הכט אחר צדיקים במוסכי הפנצ'ריות. באחד המקרים שתועדו ושודרו בתכנית התחקירנית הגיעה לפנצ'ריית אוזן בראשון לציון עם צמיג תקין לחלוטין אשר הורד ממנו לחץ האוויר. עובד המקום  בדק את הצמיג וקבע כי יש בו סדקים שנבעו לטענתו משחיקה בשימוש, ובהמשך אף הודיע לתחקירנית כי ארבעת חישוקי הפלדה עליהם מורכבים הצמיגים אינם תקינים, וכי עליה להחליפם בעלות של 4,800 שקלים.

משרד התחבורה: "התנהלות לקויה, בניגוד לצו הפיקוח"

חיים הכט (צילום: עודד קרני)
חיים הכט. תחקיר שגרר תגובה של משרד התחבורה | צילום: עודד קרני

לאחר שידור התחקיר הודיע משרד התחבורה למערכת התכנית כי הוא "רואה בחומרה יתרה את התנהלותו של מי שמשמש כמנהלו המקצועי של המוסך -  מר אוזן עזרא, כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית". מר אוזן הוזמן לשימוע בפני ועדה מקצועית שבסופו הוחלט לשלול בפועל את כתב ההסמכה של המוסך לתקופה של שנה.

"חברי הועדה הגיעו למסקנה שאופן תפקודו של מר אוזן במוסך היה לקוי, הן כבעליו של המוסך והן כמנהלו המקצועי", נמסר ממשרד התחבורה. "הוועדה מצאה כי מר אוזן פעל בניגוד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים לעניין מיומנות, אחריות והתנהגות מקצועית". בתום תקופת השלילה יידרש מר אוזן לעבור בהצלחה מבחן חדש, כתנאי לקבלת אישור לשמש כמנהל מקצועי של המוסך.

>> 4800 שקלים בשביל פנצ'ר שלא היה?
>> תחקיר הפנצ'ריות של יצאת צדיק - הפרק המלא