יצאת צדיק
הצדיקים של
 1. פיני ביתשו

 2. דוד חיון

 3. שמעון אזולאי

 4. ישראל סטמקר

 5. אליהו ישראלוב

 6. שלומי שטרוסברג

 7. צחי צדוק

 8. יגאל תורתי

 9. נתי דרי

 10. חזי צאיג

 11. דורון שושן

 12. יקיר יעקב

 13. ברוך חליליאן

 14. אביעד מדאר

 15. חאלד ניגם

 16. אריה גוטמן

 17. גאלי כהן

 18. סמיון קריוקוב

 19. אלכסנדר יעקובוב

 20. ויקטור חיינה