צילום: שי גרנות | הפקה: דנה מדמון | עריכה: נעמה דעוס