צילום: פיני סילוק / עיצוב: סטודיו mako

עוד בארץ נהדרת:

"ארץ נהדרת", שני, אחרי "עובדה"