CES
תכניות קשת
שלוש

חברות של קים מיה ושרית? אל תתערבו!

ענבל סינגר פונה בקריאה נרגשת פלוס רקיעות רגליים לחברות, לאחיות, ולהורים של הבנות, ודורשת מהם לשמור את דעתם על הגברים של שלוש לעצמם. זה לא הטייפ קאסט שתמיד דמיינתם? אולי, אבל זה כל הקסם. טור אישי

ענבל סינגר | שלוש | פורסם 31/10/11 15:44