מטעמו של אילן שוורץ נמסרה התגובה הבאה:

הדברים שהוצגו במהלך הסרט הינם רוויי כזבים ובדיות.

מר שוורץ איננו מתחזה ומעולם לא התחזה אלא מציג את עצמו כפי שהוא באמת – מטפל בבעיות פיזיות ונפשיות באמצעות דיקור האוזן החיצונית (אוריקולותרפיה). מר שוורץ הינו בעל מוניטין רב בתחום האוריקולותרפיה אותו צבר לאורך עשרות שנות עבודתו, כפי שיכולים להעיד עליו אלפי מטופליו המרוצים, אשר למרבה הצער קולם לא נשמע בסרט, וזאת, על מנת שלא להרוס את "הסיפור" שאינו באמת קיים ומשיקולי רייטינג גרידא.

הסרט מנסה לקושש חצאי עובדות ורסיסי שמועות ממוחזרות, מכל עשרות שנות עבודתו של מר שוורץ ומציג דברים תוך הוצאתם מהקשרם בכדי לנסות ולתפור סיפור על מר שוורץ שאינו קיים במציאות. נראה כי כל "חטאו" של מר שוורץ הינו בהיותו הגרוש של גברת אודטה שוורץ, שמסיבות השמורות עימה, מנסה לפגוע ולהזיק למר שוורץ בכל דרך ומעל לכל במה אפשרית, ומנצלת את קשריה בתקשורת לשם כך.

מר שוורץ מצטער על כך שגורמי תקשורת נותנים ידם לפעולותיה של גברת שוורץ ופועלים במשוא פנים תוך ניצול כוחם התקשורתי. בכוונת מר שוורץ לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד כל הגורמים העומדים מאחורי הסרט, ובין היתר בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.

מר שוורץ לא הציג עצמו כטייס. אמנם, מר שוורץ הינו חובב של תחוס הטיס, קירות המרפאה שלו מעוטרים בדגמי מטוסי קרב ובתמונות של מר שוורץ מתערוכות מטוסים מאירופה, אך מעולם לא התחזה כטייס. הטענות כי מר שוורץ הציג עצמו כטייס, וכי הוא השתתף בפעולת כראמה ובמלחמת יום כיפור כטייס מסוק, מתבססות אך ורק על התחקיר האסור שביצעה התחקירנית מטעמכם , שפעלה באופן מניפולטיבי כלפי מר שוורץ ודובבה אותו פעם אחר פעם שיאמר מילים אותן ניתן יהיה לשתול במסגרת ה"תחקיר" תוך הוצאת הדברים מהקשרם.

 יצוין, כי מר שוורץ התגייס לצה"ל לפני קרוב ליובל שנים, כך שהניסיון לייחס משמעות כלשהי לעברו הצבאי הינו ניסיון מגוחך. התבססות על דברים, שנאמרו בציניות במסגרת שיחה יחידה, שבאה לעולם ביוזמת התחקירנית ,לאחר סיום הטיפול ולאחר שמר שוורץ הפציר בתחקירנית כי אינו מעוניין לדבר על הנושא , הינה מעוותת ופסולה מן היסוד.

 כאמור, מר שוורץ מציג את עצמו כמטפל בתחום האוריקולותרפיה. מר שוורץ לא הציג עצמו כסוכן מוסד. הטענה כאילו מר שוורץ הציג עצמו כסוכן מוסד הינה טענת כזב ממוחזרת אותה הפיצה גב' אודטה שוורץ בכל הזדמנות כנגד מר שוורץ, לרבות בכתבות "העיתונאיות" כדי להכפיש את שמו. הא ותו לא.

 מר שוורץ לא הציע למטופליו כי הוא יהפנט אותם. מר שוורץ אינו עוסק בהפנוט. הטענה כי מר שוורץ הציע למטופלת שלו להפנט אותה הינה טענה שקרית שכל כולה הבל ורעות רוח. ככל שטענה זו נשמעה מפי דאן דהוא כנגד מר שוורץ , הדבר נעשה משיקולים של נקמנות ובניסיון להזיק לו ולהוציא דבתו רעה.

 הטענה לפיה מר שוורץ טען כי יש לו כוחות מיוחדים כדי להשיג דבר מה באופן פסול, כביכול , הינה טענה מגוחכת והזויה. הניסיון לייחס למר שוורץ את התואר המבזה והמביש "מתחזה" בהתבסס על כך שמר שוורץ ניסה לנחש את שם אמה של אחת המטופלות שלו ובכך להציג את עצמו כבעל כוחות מיוחדים, הינו הזוי ומלמד על מופרכות הטענות כנגד מר שוורץ.

מר שוורץ מבצע לעיתים קסמים , אך גם בכל אין ענין ציבורי ואין בכך משום התחזות. מר שוורץ לא טען כי קיבל מדליה מהאקדמיה הרוסית לרפואה. בשנת 1995, מר שוורץ הוזמן על ידי האקדמיה הרוסית למדעים. אולם, מר שוורץ לא טען מעולם כי הוא קיבל מדליה מהאקדמיה הרוסית לרפואה. מר שוורץ אינו מציג עצמו כדוקטור למתמטיקה או פיזיקה או מחשבים.

מר שוורץ אינו מציג עצמו כדוקטור לאחד המקצועות הנ"ל אלא כמטפל בתחום האוריקולותרפיה שהוא תחום עיסוקו. מכל מקום , אין קשר כלל בין המקצועות הנ"ל לתחום עיסוקו של מר שוורץ ולטיפול שמר שוורץ מעניק למטופליו, כל שהניסיון לטעון כי מר שוורץ מציג עצמו כדוקטור לאחר המקצועות הנ"ל כדי להשיג דבר מה ממטופליו הינה טענה מופרכת ומשוללת כל יסוד.

"האמנתי לו" - שני, 21:00