TAMIR
תכניות קשת
כוכב נולד

איך נדבקים בפפילומה, מה עושים נגדו

הדרך היחידה לא להידבק בווירוס היא הימנעות מוחלטת מכל פעילות מינית. אז כמובן שלא נציע לך להתנזר, אבל בטח נגלה לך שיש דרכים להפחית את הסיכון להידבקות. הנה כמה שאלות נפוצות עליהן עונה פרופ' יעקב בורנשטיין

mako | פורסם 28/06/09 14:08