בישיבת מנהלים שנערכה בקשת, אבי ניר, מנכ״ל החברה, הציג למנהליה מבנה ארגוני בו נערכת קשת לפעול כקבוצת תקשורת. זאת, שנה לאחר שהושלם מהלך המעבר לערוץ עצמאי עם חברת חדשות משלו.

במסגרת זו תוקם לראשונה הנהלה עצמאית לערוץ 12, שתפעל במקביל להנהלת mako ו-ki. בראש ההנהלה הייעודית יעמוד סמנכ״ל התכניות, חיליק שריר.

 יצוין, כי לחברת החדשות, המהווה אף היא חלק מהקבוצה, יש הנהלה ודירקטוריון נפרדים ועצמאיים על פי חוק.  

בכך משלימה קשת הערכות למבנה ארגוני חדש, בו פועלות הנהלות עצמאיות תחת מטריית ההנהלה המרכזית של הקבוצה ויחידות מטה משותפות.